ROMA DIGITAL BOOST PROGRAM
POZIV ZA PRIJAVU

Kao odgovor na krizu uzrokovanu pandemijom Covid19 i njene efekte na formalan i neformalan poslovni sektor, REDI u partnerstvu sa Business Impact Lab i Startup Makedonija, najavljuje Roma Digital Boost Program koji ima za cilj razvijanje preduzetničkih kapaciteta 60 romskih preduzeća iz Rumunije, Srbije i Severne Makedonije kroz temeljne onlajn lekcije pružajući im prostor za učenje, uzajamno delovanje istraživanje o prelasku iz tradicionalnog modela poslovanja u digitalni model poslovanja korišćenjem savremene tehnologije. Program će ojačati učesnike preduzetničkim i praktičnim veštinama, razumevanjima i ličnim atributima koji će omogućiti privatnim biznisima Roma (formalnim i ne formalnim) potencijal za rast i razvoj.

 

O Roma Digital Boost Programu

Roma Digital Boost Program je E-akcelerator koji ima za cilj da osnaži 60 preduzeća čiji su vlasnici Romi, neophodnim znanjem za prelazak iz tradicionalnog u digitalno poslovanje. Krajnji cilj ovog akceleratora je da podrži otvaranje 60 onlajn prodavnica u vlasništvu Roma.

Roma Digital Boost Program služiće specifičnim potrebama 60 Roma preduzetnika iz Rumunije, Srbije i Severne Makedonije pogođenim krizom uzrokovanom Covidom19, za ponovno pokretanje i poboljšanje njihovih poslovnih aktivnosti. Obe grupe, fomalna i neformalna preduzeća imaće direktne koristi od ovog programa. Romkinje preduzetnice će biti naročito ohrabrene da učestvuju u ovom programu.

Format programa zasnovan je na e-platformi za učenje koja učesnicima omogućava onlajn interakciju sa ostalim učesnicima i mentorima i pristup svim materijalima, predavanjima Q/A sesijama i direktnoj mentorskoj podršci.

Program će biti dostupan na 4 jezika: rumunskom, makedonskom, srpskom i engleskom.

 

Program će se sastojati iz 4 modula:

Modul 1. Biznis modeliranje – Digitalna transformacija

Modul 2. Impakt menadžment

Modul 3. Marketing i prodaja

Modul 4 E-trgovina

Program će takođe obezbediti finansijsku podršku u obliku finansijske nagrade, jedan na jedan mentorstva i e-trgovine za onlajn poslovanje koje deluje najobećavajuće.

Ukupan iznos nagrada predviđenih za ovaj program je 15000 eura, 5000 eura  po zemlji.

 

Ko se može prijaviti:

Romski preduzetnici iz Rumunije, Severne Makedonije i Srbije bez obzira na vrstu poslovne aktivnosti i vrstu pravne forme koji su zainteresovani za razvijanje preduzetničkih veština onlajn, korišćenjem digitalnih veština, pozvani su da se prijave. Formalni i neformalni trgovci, pružaoci usluga, prodavci na otvorenim pijacama, vlasnici malih preduzeća, proizvođači i Romkinje preduzetnice se ohrabruju da se prijave.

 

Proces selekcije:

Selekcija učesnika vršiće se na osnovu preduzetničnog iskustva, motivacije i potencijala za razvoj poslovanja u onlajn prostoru. Prednost će biti data Romkinjama. Izabrani kandidati biće pozvani na intervju.

 

Kako se prijaviti:

Svi kandidati moraju popuniti online FORMULAR ZA PRIJAVU.

Formular se može popuniti na srpskom ili romskom jeziku

 

Rok za prijavljivanje:

Prijava može biti podneta onlajn do 15. juna, 2020. Prijave koje stignu nakon predviđenog roka neće biti razmotrene.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, možete kontaktirati REDI na adresu romadigitalboost@redi-ngo.eu

Aplikaciona forma E-Akcelerator programa


(required)