ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ АСИСТЕНТ

 

Здружение Иницијатива за Еконосмки Развој на Ромите-РЕДИ Скопје, е невладина организација со мисија “ зајакнување на ромските заедници преку промовирање на постојните претприемачи и нивните деловни активности со користење на услуги за развој на бизнисот, обука и пристап до финансии”.

Здружение Иницијатива за Економски Развој на Ромите-РЕДИ има потреба од ангажман на финансики асистент/ финасиска асистентка за имплементација на планираните активности.

 

     1.        Опис на ангажманот:

Финансискиот асистент ќе биде одговорен за водење на финансиските и административните работи на организациските активности. Ова вклучува водење на тековна финансиска состојба, подготовка на налози за исплата на договори, подготовка на финансиски извештаи и записи, подготовка на тендери за набавка на материјали и услуги.

 

      2.     Должности и Одговорности:

 •  Собирање и евиденција на комплетната финансиска документација;
 • Евиденција на трошоци по буџетски ставки;
 • Подготовка на финансиски извештаи;
 • Подготовка на пресметки и буџети;
 • Организација и поддршка во спроведување на ревизии;
 • Организирање на јавни набавки и тендерски постапки за секаков вид на стоки и услуги;
 • Одржување на архивата, како и скенирање и електронска копија на сите документи и оддржување на канцелариската библиотека;
 • Организирање и одржување на лични досиеја на вработените;
 • Подготвување и одржување на потребната канцелариска документација;
 • Подготвува писма, преписки и други форми на комуникација;
 • Управување со кеш и трошоци за вработените
 • Плаќање сметки и осигурување дека сите добавувачи се платени
 • Разбирање на доверливост и дискреционо право

 

     3.      Кандидад(к)ите треба да ги исполнуваат следните услови:

 • Диплома за завршено високо образование во областа на финансии и економија
 • Најмалку двегодишно работно искуство во финансиско и административно раководење во проекти
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик
 • Искуство и знаење со Microsoft 365 ( Excel, Word и Outlook)
 • Ентузијазам за работа си бројки и табеларни пресметки
 • Да одржува одлично внимание на детали и точност
 • Да планира и управува со различен обем на работа
 • Искуство за работа во тим и можност за флексибилен пристап при одговарање на потребите на организацијата
 • Насоченост кон навремено исполнување на зададените задачи

Ангажманот започнува од 01 Јули 2020 година до 31 Декември 2020 година со можност за продолжување.

Работно време: Пола работно време (20 часа неделно)

Хонорар: 300 Евра (бруто)

 

КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ?

Најдоцна до 19 Јуни 2020 година заинтересираните кандидат(к)и треба да достават:

 • Детална биографија на Англиски јазик
 • Писмо за мотивација на Англиски јазик
 • Потврда/препорака од претходен работодавач за двегодишно искуство во финансиско и административно раководење на проекти

Документите со назнака/предмет на пораката Call Financial Assistant Macedonia можете да ги доставите на finances@redi-ngo.eu до 19 Јуни 2020 година.

 За дополнителни прашања можете да не контактирате на:     076/805-651