Стаж в Кол център на РЕДИ

 

Начална дата: 06 юли 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 29 юни 2020

Работно време: 6 часа на ден

Месечно заплащане: 500 евро

Период: 3  месеца

 

Инициативата за развитие на ромското предприемачество (REDI) и Постоянна ромска конференция отварят покана за стаж за ромски кол център в България. Основната цел на стажантската програма е да даде възможност на млади роми, като отговор на кризата COVID-19, да подкрепят и осигурят лесен достъп до правителствените мерки и програми на ромската общност и бизнеса.

 

Провеждане на стажа

Стажантската схема се предлага на кандидати от ромски произход, които са завършили следдипломно образование (бакалавърска степен или еквивалент) или са текущи студенти в последната си година на обучение. Стажът е платен и се състои основно в предоставяне на информация на заинтересовани ромски предприемачи и бизнеси от предстоящите мерки за възстановяване на последиците от кризата Ковид-19., предоставени от правителството.

 

Отговорности

 • От стажантите се очаква да са ангажирани с приемащата организация на 6 часово работно време в 5 дни от седмицата;
 • Предоставяне на информация относно икономическите и социалните мерки от правителството на България;
 • Да водят отчетна таблица с  хората и предприемачите, които са се свързали за информация;
 • Да предоставят достъп до информация и техническа подкрепа на заинтересовани роми да кандидатстват по мерки и програми предоставени от правителството;
 • Стажантите се съгласяват да са на разположение на екипа на REDI;
 • Предоставяне на необходима техническа помощ в ромската общност (свързани с икономическите и социалните мерки);
 • Да разпространяват брошури в ромската общност;
 • Да допринесат за видимостта на REDI;

 

Отчитане

Месечно отчитане и събиране на данни за предоставената информация и подкрепа на ромската общност към REDI.

 

Критерии за подбор

От кандидатите се очаква:    

 • Да  са  студенти или завършили  своето  образование  (поне  бакалавърска степен) или настоящи студенти в последната година на своето обучение;
 • Приоритетно ще се разгледат кандидатури на студенти или дипломирани в областта на икономика, финанси, публични политики (администрация), бизнес администрация, банково дело, мениджмънт;
 • Да са част от ромската общност и да са запознати със спецификите на общността. Кандидатите с ромски език ще бъдат разглеждани с предимство;
 • Да бъдат познати в общността и да имат предишен опит свързан с развитието на ромите;
 • Да могат да разбират и следват икономическите и социални мерки предложени от правителството;
 • Знания за предприемачески програми, икономически и социални мерки;
 • Отлични комуникационни умения;
 • Ясно изразено и мотивирано желание за работа;

 

Краен с рок  и  подбор

Крайната дата за кандидатстване е 29 юни 2020 г.

Стажантите ще бъдат подбрани чрез конкурсен процес, основаващ се на предишен стаж и мотивация. Избраните кандидати ще бъдат поканени за интервю.

 

Как  да  кандидатствате ?

Можете да кандидатствате, като попълните онлайн апликационния формуляр ето тук:  https://bit.ly/2UZSpop 

Моля да прикачите следните онлайн апликационни документи към вашия формуляр:

 

1)    CV –PDF или Word, максимален размер 10 МB

2)    Мотивационо писмо – PDF или Word, максимален размер 10 МB, максимум 700 думи

 

В мотивацията си  (максимум 700 думи) трябва да отговорите на следното: Описание на основните ви умения и интереси, включително областите, в които бихте могли да развиете умения; Моля, посочете всякакъв опит, който смятате, че ви прави подходящи за тази стажантска позиция или опит свързан с предприемачеството сред ромската общност. Опишете и вашия опит свързан с ромската общност и комуникацията с нея.

 

Можете да намерите обявата за този стаж на:

http://redi-ngo.eu и на www.romastandingconference.org

В случай, че имате въпроси можете да пишете на  office@redi-ngo.eu и/или на info@romastandingconference.org