METODOLOGIE

 

ROMA DIGITAL BOOST AWARDS

 

 

1. Introducere

Prezenta Metodologie are ca scop descrierea modului în care se va realiza evaluarea şi selecţia planurilor de afaceri înscrise în cadrul ediției din România a Concursului organizat prin intermediul proiectului Roma Digital Boost. Metodologia de evaluare şi selecţie detaliază elementele procedurale ale procesului de evaluare şi include: Scopul, Etapele, Criteriile de selecţie, Condițiile de finanțare, Comisia de evaluare, Cerinţele specifice proiectului și Anexele.

2. Scop

Scopul prezentei Metodologii este de a asigura un cadru transparent, echidistant şi obiectiv de evaluare, care să respecte prevederile legislaţiei și bunele practici aplicabile, vizând promovarea unor afaceri de calitate.

3. Criterii de eligibilitate și de selecție

Pentru a fi eligibili în cadrul Concursului, candidații trebuie să facă parte din grupul ţintă al proiectului Roma Digital Boost, să se fi înscris în cadrul proiectului și să transmită un dosar complet de candidatură, cu planuri de afaceri originale (conținutul nu se aseamană sub nici o formă cu ale altor candidați), în intervalul prevăzut în cadrul prezentei Metodologii.

Criteriile de evaluare și selecție a proiectelor câștigătoare se referă la:

– respectarea șabloanelor din cadrul prezentei Metodologii de concurs, documentarea relevantă și coerentă din cadrul Planurilor de proiect, digitalizarea unei arii largi din cadrul afacerii, importanța digitalizării pentru realizarea cu succes a Planului de afacere;

– structurarea și descrierea corectă a elementelor afacerii, planificarea corentă și eficace a activităților, corelarea strategiei de dezvoltare cu provocările și oportunitățile actuale din afaceri, calitatea Modelului de afaceri propus, nivelul de experiență al antreprenorului în domeniul de activitate propus, nivelul de experiență al antreprenorului în domeniul de activitate propus, relevanța cheltuielilor propuse și procentul alocat pentru digitalizare, relevanța, integrarea și corectitudinea planurilor opționale de proiect;

4. Condiţii de finanţare

Principalul câștigător va beneficia de un premiu în valoare de până la 5000 Euro, valoare maximă ce va convertită în Lei și, după caz, în natură, la cursul Euro din data semnării Contractului de finanțare. Următorii 3 clasați vor fi considerați concurenți ocupanți ai pozițiiei 2, iar Următorii 6 clasați vor fi considerați concurenți ocupanți ai pozițiiei 3 din cadrul Concursului, urmând a beneficia de aceleași condiții de finanțare ca și principalul câștigător. Premiile pentru poziția 2 și pentru poziția 3 din Concurs sunt în valoare de până la 900, respectiv 600 euro, valoarea totală previzionată a premiilor fiind de 39.900 euro, dintre care 11.300 euro pentru finanțarea Planurilor de afaceri din România. În urma evaluării, valoarea finanţării solicitate poate fi diminuată, dacă costurile sunt supraestimate, nerelevante sau necorelate cu realitatea economică actuală.

5. Comisia de evaluare și selecție

Procesul de evaluare şi selecţie a planurilor de afaceri va fi realizat de către o Comisie de evaluare şi selecţie cu următoarea componență:

– 1 reprezentant al mediului asociativ de antreprenoriat;

– 1 reprezentant al instituţiilor financiare bancare și/sau non-bancare prezente în țara noastră;

– 1 reprezentant al unei instituții publice cu atribuții în domeniul finanțării IMM;

– 1 reprezentant al unei afaceri de peste 1 milioan de euro;

– 1 reprezentant al unei platforme de digitalizare a afacerilor;

– 1 reprezentant Roma Digital Boost, fără drept de vot.

6. Etapele de evaluare și selecție a planurilor de afaceri

Verificarea eligibilității dosarelor se va face în ordinea primirii şi va începe de la data depunerii primului plan de afaceri în data de 25.08.2020. Verificarea conformității metodologice și Evaluarea calitativă se vor realiza în perioada 24-28.08.2020, iar etapa de susținere a planurilor de afaceri se va realiza în data de 29.08.2020. Cei 5 evaluatori independenți vor realiza evaluări tehnico-economice şi vor completa punctajele acordate fiecărui plan de aface în cadrul Raportului de evaluare, în conformitate cu criteriile din cadrul Grilei de evaluare. În etapa de Susținere, fiecare concurent va fi invitat să le vorbească membrilor Comisiei de selecție despre Planul de afaceri înscris în cadrul Concursului, după care va avea oportunitatea de a discuta cu aceștia și de a le oferi lămuriri suplimentare legate de afacerea pentru a a cărei finanțare a aplicat.

7. Cerințele specifice ale Planurilor de afaceri

Planurile de afaceri înscrise în cadrul concursului trebuie să respecte următoarele condiții specifice:

1. Sunt centrate pe digitalizarea unei activități economice existente sau a uneia noi;

2. Pentru activitățile economice neorganizate într-o formă juridică (informale) sunt prevăzute costuri de înființare și, după caz, de avizare;

3. În cazul activităților economice organizate într-o formă juridică, candidatura va fi depusă din partea entității juridice a cărei activitate urmează să fie dezvoltată prin implementarea Planului de afaceri înscris în Concurs;

4. Cheltuielile de personal, de dotare și de echipare sunt permise în limita unui singur salariat/Plan de afacere;

5. Durata de desfășurare a Planului de afacere nu poate depăși durata de 6 luni, de la data semnării Contractului de finanțare;

6. Materialele de promovare/marketing a afacerii vor fi destinate exclusiv utilizării în mediul online;

7. Valoarea finanțării contractate poate fi asigurată parțial sau integral în numerar, în natură sau prin acoperirea de către Finanțator a costurilor aferente Planului de afaceri, în oricare etapă a implementării;

8. Nu este admisă în cadrul Planurilor de afaceri contribuția financiară a Concurenților/entitătilor juridice;

9. Nu sunt eligibile costurile aferente activităților curente, chiriilor, taxelor de participare și cele angajate în afara perioadei de implementare a Planurilor de afaceri ori fără acordul prealabil al organizatorului Concursului;

10. Au prioritate la finanțare Planurile de afaceri înscrise de către debeneficiarii activi ai Roma Digital Boost.

8. Cerințele specifice ale Planurilor de afaceri

Anexele prezentei Metodologii sunt parte integrantă a acesteia, iar prevederile și continutul acestora va fi considerat în mod integrat. Anexele obligatorii sunt: Solicitarea de înscriere, Declarația pe propria răspundere, Regulamentul concursului, Grila de evaluare, Planul de afacere și Bugetul; Anexele complementare (opționale) sunt Proiecția Financiară și Calendarul Planului de afaceri. 

Înscrierile în concurs se pot face accesând acest link