Proiecte

Asociația Roma Entrepreneurship Development Initiative (REDI), prima instituție dedicată facilitării finanțării startup-urilor și afacerilor în rândul celor mai vulnerabile grupuri din Europa – romii. REDI este o organizație care investește în impactul care catalizează noi abordări pentru dezvoltarea afacerilor și incluziunea financiară a antreprenorilor romi. Considerăm că permiterea antreprenorilor de a dezvolta afaceri va duce la ocuparea forței de muncă pe termen lung și la crearea de noi oportunități și de locuri de muncă în comunitățile locale. Considerăm că încurajarea antreprenorilor de a-și dezvolta o afacere va duce la ocuparea forței de muncă pe termen lung și la sporirea oportunităților de angajare în comunitățile de romi.

REDI construiește instituții pe trei piloni. Primul pilon este colaborarea cu ONG-urile locale (din alte țări) REDI pe diverse proiecte legate de avansarea economică a antreprenorilor romi. Al doilea pilon este Fondul REDI, un vehicul financiar care sprijină întreprinzătorii romi. În cele din urmă, cel de-al treilea pilon va fi lansat în 2020 sub forma întreprinderilor sociale conduse de REDI.