Fondul de Investiții REDI

REDI FUND este un fond de investiții sociale care facilitează accesul la finanțarea antreprenorilor romi din Europa și din Balcani. Echipa REDI a atras deja 25% din capital și se află acum în procesul de negociere cu câteva mari fonduri de dezvoltare socială.

REDI FUND răspunde nevoilor antreprenorilor romi care în prezent întâmpină dificultăți în a-și asigura finanțarea pentru a-și dezvolta afacerile.

Strategia sa de investiții se va concentra inițial pe furnizarea de mecanisme financiare diferite intermediarilor financiari locali (instituții de microfinanțare și bănci), oferindu-le resurse și stimulente adaptate pentru a sprijini antreprenorii romi. În a doua fază, Fondul REDI își propune să lucreze direct cu antreprenorii romi.

1) Dezvoltarea abilităților și a infrastructurii – Echipa REDI facilitează mobilizarea comunității, identifică potențialii întreprinzători eligibili, își dezvoltă know-how-ul și abilitățile și construiește resurse umane locale ale altor părți interesate care sprijină întreprinzătorii romi la nivel local (facilitatori de afaceri, ofițeri de credite). Costurile de bază ale REDI sunt deja acoperite cu succes prin strângerea de fonduri, iar scopul este de a dezvolta resurse pentru a oferi abilități și pentru a dezvolta infrastructura.

2) Investiții – REDI își propune să înființeze propriul fond de investiții în 2019 ca un instrument financiar ad-hoc pentru a răspunde la lipsa de oportunități de finanțare locală pentru antreprenorii romi. Fondul REDI va oferi capitalului datoriei și altor mecanisme intermediarilor financiari locali (instituții de microfinanțare și bănci), oferindu-le resurse și stimulente adaptate pentru a sprijini antreprenorii romi.

3) Capacitatea de investiții – se așteaptă ca Fondul REDI să ajungă la 5 milioane EUR după prima închidere. REDI are deja un angajament pentru un milion de euro ca garanție pentru prima pierdere și încă 175.000 de euro pentru asistență tehnică, înregistrarea fondurilor și strângere de fonduri suplimentare pentru ONG-ul REDI. Folosind acest sprijin, ONG REDI este un deținător strategic al 25% dintre acțiunile REDI Fund și a început să caute alți investitori. Angajamentul inițial nu are doar un rol esențial pentru operațiunile REDI, ci servește ca o încurajare a altor investitori să se alăture inițiativei.

4) Sustenabilitate – Asistența tehnică din partea echipei REDI va contribui la asigurarea portofoliului și la dezvoltarea unei înțelegeri comune între antreprenorii romi și instituțiile financiare.