Proiecte în derulare

Mind the Gap

Este un proiect regional de cercetare și promovare implementat de un consorțiu de ONG-uri din România, Bulgaria și Ungaria. Partenerii proiectului sunt REDI, Centrul Român pentru Politici Europene (CRPE), Institutul din Budapesta, Romaversitas, Centrul pentru Studierea Democrației și Lumea fără Frontiere. Mind the Gap analizează politicile publice privind programul UE Youth Guarantee, care a fost conceput pentru a aborda rata șomajului în rândul tinerilor.
Proiectul vizează în primul rând politicile publice care vizează integrarea / inserția / integrarea în educație, ocuparea forței de muncă sau formarea tinerilor din medii defavorizate sau marginalizate, cu accent deosebit pe tinerii romi. Scopul Mind the Gap este de a sprijini agențiile naționale și regionale de ocupare a forței de muncă să dobândească o mai bună înțelegere a politicilor în vigoare, a rezultatelor și a provocărilor acestora, astfel încât să dezvolte măsuri care să ajute tinerii vulnerabili să se reîntoarcă la educație, angajare sau formare profesională.

REDI și partenerii săi au realizat interviuri și cercetări în 10 județe din România, obținând informații valoroase despre:

  • tinerii romi care nu sunt în educație, angajare sau formare profesională (NEET);
  • reprezentanți ai agențiilor regionale de ocupare a forței de muncă (AJOFM);
  • angajatori care colaborează cu agenții regionale de ocupare a forței de muncă și care au angajat tineri NEET;
  • ONG-urile care implementează proiecte care vizează tinerii NEET, în special tineretul romilor;
  • lideri informali din comunități dezavantajate sau marginalizate;
  • reprezentanți ai autorităților locale, directori școlari, asistenți sociali din zonele cu comunități defavorizate sau marginalizate.

Rezultatele cercetării vor fi incluse într-un raport care va fi trimis spre examinare tuturor actorilor relevanți (inclusiv, dar fără a se limita la cei intervievați) în implementarea politicilor publice care vizează angajarea, educația sau formarea tinerilor romi.

Programul de avansare economică

REDI implementează în prezent un proiect în cadrul Programului de avansare economică (EAP) pentru a spori oportunitățile economice în moduri care promovează societăți incluzive, deschise și prospere. Acest proiect urmărește crearea unor instituții economice care respectă drepturile și sunt deschise participării, încurajează un sector privat dinamic și responsabil, sprijină o societate civilă vibrantă în sfera economică și permite indivizilor și comunităților să își modeleze în mod activ propriile rezultate economice.

REDI Sprijin instituțional

După înființarea entității românești în 2016, sprijinul instituțional al REDI a fost extins în Macedonia și Serbia. În afară de Roma Entrepreneurship Development Initiative (România), au fost create două noi ONG-uri care să permită accesul REDI la nivel local în Macedonia (Inicijativa za razvoj preduzetnistva) în Macedonia (Zdruzenie Inicijativa za Ekonomski Razvoj na Romite). Pentru a integra informațiile în mod eficient, activitățile de teren ale REDI sunt gestionate de către Directorul de Operațiuni de teren din centrul nostru din Skopje.

Ofițerii de credite romi – Program de internship pentru tinerii romi în instituțiile de microfinanțare

Programul de stagii pentru tinerii romi în instituțiile de microfinanțare este o inițiativă REDI susținută de Fondul pentru educație pentru romi (Roma Education Fund – REF) și de un număr de instituții de microfinanțare și de finanțare. Scopul principal al stagiului este de a oferi formare la locul de muncă pentru tinerii absolvenți de etnie romă și a le permite să dobândească cunoștințe și experiență practică cu privire la activitatea instituțiilor financiare de microcredite. Programul de internship a început să fie implementat în Macedonia și Serbia cu patru stagiari recrutați în perioada septembrie 2017 – martie 2018 și a continuat în aceleași țări în 2018 cu ideea de a fi început în Bulgaria, România și în alte țări. Din primavara anului 2019, acest proiect a fost implementat și în Buglaria și România. 

Programul de internship a avut un impact esențial atât asupra oportunităților de carieră ale stagiarilor, cât și asupra abordării instituțiilor de microfinanțare față de antreprenorii romi.

Vă rugăm să citiți rezumatele stagiilor noastre aici.

Programul de stagii pentru tinerii romi în instituțiile de microfinanțare este un proiect în derulare care va continua implementarea acestuia în următorii ani. Vă rugăm să consultați site-ul nostru în mod regulat pentru informații noi.

Programul de dezvoltare a echipei REDI – în colaborare cu Programul Universității Europei Centrale (CEU) pentru romi

Dezvoltarea echipei REDI este o inițiativă REDI susținută de Programul de studii universitare pentru Romi din Europa Centrală. Scopul principal al colaborării este de a oferi REDI cunoștințe valoroase de la absolvenții CEU instruiți în domeniul economiei, dreptului și politicii publice sau în alte domenii. Absolvenții de etnie romă plasați într-unul din birourile REDI pot dobândi atât cunoștințe, cât și experiență practică pentru a-și finaliza cercetările legate de abilitarea romilor prin dezvoltarea afacerilor și microfinanțare. Proiectul de colaborare a început să se implementeze în Macedonia, Belgia și Serbia.

Programul a avut un impact esențial atât asupra oportunităților de carieră ale partenerilor noștri, cât și asupra activităților REDI.

Dezvoltarea echipei REDI este un proiect în derulare care va continua implementarea în anii următori. Vă rugăm să consultați site-ul nostru în mod regulat pentru informații noi.